Radiofordeling

                  NP-ABCD

               NØD/RADIO                               FORDELING

          AB er 12 eller 24 V av nød/radio batteri

          CD er 12 eller 24 V av forbruks batteri

         

           Nød/radio fordeling måler begge to, nød/radio og forbruks batteri og lager alarm når nivå er lavt. Alarm lyd kan slukkes med bryter. Har bryter for nødlys og nødlys kommer å bli automatisk på når forbruksbatteri nivå er lavt. Har 3 to-polt sikringer ( 1x16A og 2 x10A ). Nødlys har egen sikring 5 A, kan bli mer store.

          Pris:

- 6.500 plus MOMS minus rabatt