Lensepanel

                  LP-ABCD

             LENSEPANEL

          AB er 03, 04 eller 06 posisjoner

          CD er 12 eller 24 V

          Lensepaneler har to-polt brytere og sikringer for hver pumpe og alarmer for høyt nivå. Alarm lyd kan slukkes med bryter. Alarmer har utgang for utehorn. Alle ledninger før sikringer er Radox ( dobbelt isolert ) og etter Texiline. Brytere er fra UK.

          Pris:

- 4.000 plus MOMS minus rabatt for LP-0312 og LP-0324,

- 5.000 plus MOMS minus rabatt for LP-0412 og LP-0424 og

- 6.000 plus MOMS minus rabatt for LP-0612 og LP-0624. 

               

                NLP-ABCD

        NYTT LENSEPANEL

          AB er 03, 04 eller 06 posisjoner,

          CD er 12 eller 24 V

         

          Nytt lense panel har vanntette anti vandal brytere med lys. Alarmer jobber samme like på gamle lense paneler.

          Pris:

- 4.000 plus MOMS minus rabatt for 3 posisjoner,

. 5.000 plus MOMS minus rabatt for 4 posisjoner og

- 6.000 plus MOMS minus rabatt for 6 posisjoner.