Lensealarm

                           LA-ABCD

                      LENSEALARM

                           BA-ABCD

                     BRANNALARM

          AB er 03, 04 eller 06 posisjon,

          CD er 12 eller 24 V

         

          Lense/brannalarm har 3, 4 eller 6 innganger. Alarmlyd kan slukkes med bryter. Alarmer har utgang for utehorn.

          Pris:

-    900 plus MOMS minus rabatt for 3 eller 4 posisjoner og

- 1.000 plus MOMS minus rabatt for 6 posisjoner.